Kadaka Konverentsid OÜ austab ja kaitseb oma kliendi privaatsust ning juhindub järgmistest privaatsuspoliitika põhimõtetest:

  1. Isikuandmete kogumine:

Isikuandmed on kliendi kui eraisikuga otseselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Kadaka Konverentsid OÜ kogub kohustuste/lepingu täitmiseks, ühenduse võtmiseks ja seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete kogumine võib toimuda järgnevatel viisidel:

  • Kontaktandmete (nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel

(hinnapäringud, broneeringu kinnitused, arved)

 

  1. Kogutud isikuandmete töötlemine

Kadaka Konverentsid OÜ töötleb kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest.

Kogutud isikuandmete abil edastab Kadaka Konverentsid OÜ klientidele personaalseid pakkumisi, infot kampaaniate ning tulevaste sündmuste kohta.

Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest pakkumistest saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Kadaka Konverentsid OÜ-le nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks.

  1. Isikuandmete säilitamine

Kliendi kontaktandmeid säilitame nii kaua, kui neid on vaja töötlemise eesmärgi saavutamiseks kuid mitte kauem kui 2 aastat.

Andmeid, mida Kadaka Konverentsid OÜ on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Kadaka Konverentsid OÜ õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Kadaka Konverentsid OÜ ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a juhtudel, milleks kohustavad Eesti Vabariigi õigusaktid.