Õppekorralduse alused

Koolituste korraldus

1. Kadaka Konverentsid asub Tallinnas Kadaka tee 4. Peamised infokanalid on koduleht https://kadakakonverentsid.ee
ja e-posti aadress info@kadakakonverentsid.ee. Iga koolituse kirjelduses on märgitud selle koolituse kontaktisik.

2. Koolituste korraldamisel lähtume täiskasvanuhariduse õigusaktidest, õppijate ning tellijate vajadustest ja huvidest.
Õppetöö toimub täienduskoolituste, õppepäevade, seminaride, töötubade ja loengutena. Koolituse mahu
arvestamise aluseks on akadeemiline tund (45 minutit).

4. Täienduskoolituse aluseks on kodulehel avaldatud täienduskoolituse väljundipõhine õppekava ja koolituse kirjeldus.
Õppepäeva, seminari, töötoa ja loengu aluseks on kodulehel avaldatud kirjeldus.

5. Kui koolitus on konkreetsele sihtrühmale või koolitusel osalemiseks on eeldused osaleja teadmistele, oskustele ja
kogemustele, siis on need välja toodud koolituse õppekavas ja kirjelduses.

Koolitustele registreerumine ja vastuvõtt, õppetasu maksmine

Koha koolitusel tagab koolitusele registreerumine ja õppetasu maksmine. Kui koolituse õppekavas on märgitud
sihtrühma või teadmisete, oskuste ja kogemuste eeltingimused, siis saadame koolitusele vastuvõtmise kinnituse
e-postiga.

Koolitusele saab registreeruda kodulehel täites koolitusele registreerumise vormi. Registreerumisega kinnitab
registreerunu nõustumist Kadaka Konverentside õppekorralduse alustega.

Registreerumisel esitatud isikuandmeid töötleme lähtudes isikuandmete kaitse seadusest. Isikuandmeid kasutame
koolituse korraldamisel ja tagasiside küsimisel ning me ei edasta neid kolmandatele osapooltele. Erandina
edastame koolitusel Töötukassa koolituskaardiga osalejate andmeid Töötukassale ja projektide raames toimuvatel
koolitustel osalejate andmeid projekti rahastajale.

Koolituse eest saab tasuda kodulehel koolitusele registreerumisel makselingi kaudu ülekande ja pangakaardiga.
Muud õppetasu maksmise võimalused on nimetatud koolituse kirjelduses.

Õppija arvatakse koolituselt välja omal soovil, ebaväärika käitumise või õppetöö olulise segamise tõttu. Koolitusel
väljaarvamise puhul makstud õppetasu ei tagastata.

Koolituse edasilükkamisest teavitame koolitusele registreerunuid e-kirjaga esimesel võimalusel, reeglina vähemalt
kaks päeva ette. Makstud õppetasu kehtib koolituse uuel toimumiskorral või mõnel teisel koolitusel.

Koolituse ärajäämisest teavitame koolitusele registreerunuid e-kirjaga esimesel võimalusel, reeglina vähemalt kaks
päeva ette. Makstud õppetasu kehtib mõnel teisel koolitusel või makstakse tagasi kirjaliku avalduse alusel 30 päeva
jooksul.

Koolitusest loobumisest palume koolitusele registreerunul teatada viivitamatult. Kui koolitusele registreerunu
teavitab koolitusest loobumisest vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse algust, siis makstakse õppetasu tagasi
kirjaliku avalduse alusel 30 päeva jooksul. Koolitusest loobumisest mitteteavitamisel, loobumisest teavitamisel
vähem kui 5 tööpäeva enne koolituse algust või koolituse katkestamisel õppetasu ei tagastata.

Teade koolitusest loobumisest, teade soovist kasutada makstud õppetasu mõnel teisel koolitusel ja makstud
õppetasu tagastamise avaldus tuleb saata koolituse kontaktisikule e-kirjaga.

Täienduskoolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasunud inimesel õigus näidata tuludeklaratsioonis
koolituskuluna juhul, kui on täidetud tulumaksuseaduse § 26 tingimused.