Kadaka Konverentsikeskuse saalide kasutustingimused alates 01.01.2021

  • Klient teeb broneeringu talle sobival viisil: kohapeal, telefonitsi, e-maili teel, Kadaka Konverentsikeskuse sotsiaalmeediakontot või kodulehekülje päringuvormi kasutades.

  • Broneering loetakse kehtivaks peale kirjaliku kinnituse saamist Kadaka Konverentsikeskuse poolt. Kadaka Konverentsikeskus on kohustatud kinnitama broneeringu võimalikult kiiresti kuid mitte hiljem kui 1 tööpäev peale päringu saamist.
  • Broneeringu täitmiseks kohustub klient edastama Kadaka Konverentsikeskusele broneeringuga seotud vajaliku informatsiooni: kellaajad, ruumi paigutus, tehniliste ja muude vahendite vajadus jne.
  • Ruum(id) on kliendi kasutuses broneeringus kinnitatud kellaaegadel. Ajalimiidi ületamisel lisatakse ületatud aja maksumus täiendavaltarvele. Klient on vastutav ruumi kasutuse ajaks talle edastatud võtmete, kaartide jm ligipääsuvahendite eest ning kohustub kasutamaKadaka Konverentsikeskuse ruume ja vahendeid heaperemehelikult. Ürituse käigus rikutud vara kuulub kliendi poolt kompenseerimisele. Kadaka Konverentsikeskus esitab arve tellimuse täitmise järgselt (v. a erikokkulepped). Arve esitamis aluseks on saali kasutusaeg, tellitud tooted ja teenused.
  • Broneeringu võib tühistada ilma täiendavate kulutusteta 48 h enne ürituse algust. Kui ürituse alguseni on jäänud 24 -48 h tuleb tühistamisel tasuda 50% broneeringu maksumusest. Kui ürituse alguseni on jäänud vähem kui 24 h või kohale mittetulemise korral tuleb tasuda 100% broneeringu maksumusest.